PROJEKTI ME UN TRUST FUND PËR ZVOGËLIMIN E DHUNËS KUNDER VAJZAVE ME FOKUS FEMRAT LBT

Takimet me vajzat dhe grate të zhvilluara në gjashtë qytete: Tiranë, Shkodër,

Peshkopi, Pogradec, Elbasan, Vlorë

Në kuadërë të këtij projekti do të zhvillohet një fushatë ndërgjegjësimi kombëtare e cila do të fokusohet

në ndërgjegjësimin e komunitetit LBT duke i mundësuar ketij komuniteti njohjen më të mirë të të drejtave

të tyre. Për të realizuar këtë fushatë gratë dhe vajzat kane zhvilluar takime në organizatat e grave të

qyteteve përkatëse dhe do të punojnë sebashku për një produkt advokues mbi të drejtat e komunitetit

LBT.

Më poshtë gjeni foto nga takimet në organizatat e grave.

Memorandumi i Bashkëpunimit
Memorandumi i Bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë dhe organizatave Aleanca Kundër Diskriminimit LGBT, Të Bashkuar Pro Kauzës LGBT dhe Qëndra Streha u nënshkrua nga Ministri Z. Blendi Klosi. Jemi nëpritje të nënshkrimit të Memorandumeve dhe nga Ministria e Edukimit dhe Shëndetësisë.


Reduce Violence against Women with focus on LBT Community in Albania


The conference organized by Alliance Against Discrimination of LGBT supported by UN Trust Fund to end violence against women on “Reducing Violence against Women with focus on LBT Community in Albania”

The aim of this conference is to present and discuss the most important findings of the first study in Albania concerning violence against LBT women and girls and their rights in the fields of Education and Health conducted by Aleanca LGBT. The study has been conducted in six cities (Shkodër, Peshkopi, Elbasan, Tiranë, Vlorë and Pogradec), by an independent researcher, Mrs Brikena Balli and its findings are presented to the public for the first time. 

The first study focusing on LBT community to reduce violence against women


The first study in Albania on violence against women, with a focus on LBT community, reveals that:  “LBT individuals face prejudice, discrimination and abuse when they encounter health and educational institutions”.  The study raises the need for capacity building and awareness raising among service providers in health and educational institutions. The situation of LBT women in particular is worse as they are subject  to discrimination and violence due to their gender and sexual orientation. The study was conducted in the regions of Tirana, Shkodra, Elbasan, Peshkopi and Vlora with the support of woman organizations.You can read  the findings and recommendations of the study conducted by Aleanca LGBT with the support of the UN Trust Fund to End Violence against Woment, in the link below.

Reduce Violence Against Women with a focus on LBT Community in Albania

Zvogëli i Dhunës LBT

Aleanca Kundër Diskriminimit LGBT në kuadër të projektit me UN Trust fund ka parashikuar një projekt 2 vjecar të fokusuar te dhuna kundër vajzave LBT.
Projekti në vitin e parë fokusohet në një kërkim I cili do të fokusohet në dy fusha të shërbimeve: Shëndetsor dhe të Edukimit.
Kërkimi do shtrihet në Shkodër, Peshkopi, Tiranë, Elbasan, Pogradec dhe Vlorë, në mënyrë që të ketë shtrirje sa me të gjërë.
Qëllimi: Qëllimi i projektit është të zvogëlojë dhunën dhe diskriminimin ngaofruesit e shërbimeve kundrejt grave LBT. Kjo do të sjellë gëzim më të madh të të drejtave të tyre dhe zvogëlim të diskriminimit karshi grave LBT, si dhe akses më të mirë në edukim dhe shëndetësi.
Objektivat:
1. Institucionet kryesore të shëndetësisë dhe edukimit do të përmirësojnë ofrimin e shërbimit dhe të aksesit në mënyrë që të përmbushin nevojat e grave LBT.

2. Organizatat e grave dhe grupet e grave LBT do të forcojnë kapacitetet e tyre për të ndërvepruar me institucionet shtetërore në mënyrë që të advokojnë për të pasur një qasje më të mirë në rastet e dhunës ndaj grave në përgjithësi dhe ndaj grave LBT në veçanti.

© 2013 Aleancalgbt.org | Powered by Plus355.com