Shqipëria ndalon me ligj terapinë e konvertimit të personave LGBTI!

 

Pas Spanjës, Zvicrës, Maltës, Britanisë së Madhe dhe Gjermanisë, Shqipëria është bërë vendi i 6 në Europë që ndalon me ligj terapinë e konvertimit, të personave LGBTI, që psikologët aplikonin.

Urdhri i Psikologut ka vendosur për ndalimin e kësaj terapie, e cila ishte një lloj përpjekjeje për të ndryshuar orientimin seksual të një personi, identitetin gjinor ose shprehjet e gjinisë.

Të gjitha të dhënat kanë qenë shqetësuese, pasi rreth personat që konvertohen priren që të kryejnë vetëvrasje 8.4 herë më shumë se të tjerët, janë 5.9 herë më të ekspozuar ndaj niveleve të larta të depresionit; 3.4 herë më të prirur të përdorin substanca të paligjshme.

Vendimi do të hyjë në fuqi me 17 maj./ HistoriaIme