Sofia Hultin – “I’m Every Lesbian, Jam çdo lezbike” Audio Tour

Jam cdo lezbikeTë dashura lezbike të Tiranës,

“Jam çdo lezbike” është një shëtitje në qytet, një guidë në formë audioje dhe një hartë në të cilën tregohet një pjesë e historisë sonë në Tiranë. Ajo bazohet në historitë që me aq bujari disa prej jush kanë ndarë me mua gjatë qëndrimit tim këtu në qytet. Si çdo histori rreth një qyteti, ato janë po aq subjektive, fantastike, të trishta e plot shpresë sa edhe të vërteta. Këto janë edhe histori te një rëndësie të madhe.

Historia e dokumentuar lezbike në Tiranë, që është më shumë se pesë vjeçare, është pothuajse inekzistente dhe përderisa askush nuk po e shkruan historinë tonë për ne – na duhet që ne ta shkruajmë vetë. Faleminderit për kontributin tuaj. Kjo punë ju kushtohet juve! Lexo intervistën 

 

Dear lesbians of Tirana,

“I’m Every Lesbian” is a city walk, an audioguide and a map that tells a part of your history in Tirana. It’s based on the stories that some of you so generously have shared with me during my time here in the city. As any story about a city they are as subjective, fantastic, sad and hopeful as they are true. Also they are stories of great importance. Documented lesbian history in Tirana, that is older than five years is next to non-existing and since no-one is writing our history for us – we have to write our own. Thank you for contributing. This work is dedicated to you.

– Sofia Hultin, 4.9.2013, Tiranë

 

“Jam çdo lezbike” është pjesë e rezidencës artistike “Aleanca Unstraight” – një nisëm e Aleancës Kundër Diskriminimit të LGBT dhe The Unstraight Museum, e mbështetur me dashamirësi nga Swedish Institute (Instituti Suedez) ∙ “I’m Every Lesbian” is a part of the Aleanca Unstraight Art Residency – an initiative of Aleanca Kundër Diskriminimit të LGBT and The Unstraight Museum, kindly supported by the Swedish Institute.

www.aleancalgbt.org   www.unstraight.org   www.sofiahultin.com

Shkarko harten - Audio files

Shqip:

 1. Të biesh në dashuri
 2. Ku ke jetuar
 3. Sulmi
 4. Kur preva flokët
 5. Posterat
 6. Shkollë
 7. Canon
 8. Kampi i kristherë
 9. Qendra e grave
 10. Radio
 11. Wintergarden
 12. Ligji kundër diskriminimit
 13. Familje
 14. Kur femrat dashurojnë femra
 15. Ish.Zv. Ministër Ekrem Shpahiu
 16. Dalja hapur në televizion kombëtar
 17. Medicom
 18. Qendra e Aleancës LGBT
 19. Nouvelle Vague
 20. Ekspozita tek Tirana Ekspres
 21. Public House
 22. Rihanna
 23. Iliria
 24. Muzeu Historik Kombëtar
 25. Pedalim kundër homofobisë
 26. Stolat me ngjyra të ylberit
 27. Shtype homofobinë
 28. Lavanderia
 29. Dhurata
 30. Dashuria

English:

 1. Falling in love
 2. Where you lived
 3. The attack
 4. When I cut my hair
 5. The posters
 6. School
 7. Canon
 8. The Christian camp
 9. The women’s center
 10. Radio
 11. Wintergarden
 12. The anti-discrimination law
 13. Family
 14. When women love women
 15. Ex-Deputy Defense Minister Ekrem Spahiu
 16. Coming out on national television
 17. Medicom
 18. The center of Aleanca LGBT
 19. Nouvelle Vague
 20. The exhibition at Tirana Ekspres
 21. Public House
 22. Rihanna
 23. Iliria
 24. The National History Museum
 25. The Gay Ride
 26. The rainbow-colored park benches
 27. Crush homophobia
 28. The laundry room
 29. The gift
 30. Love