Rubrika "Personazhi i ditës" - Michel Foucault

Michel Foucault ishte një filozof francez, historian, kritik letrar dhe homoseksual. Teoritë kryesore të Foucault adresonin marrëdhënien midis pushtetit dhe dijes. Ai ishte një aktivist politik, i cili ishte I përqëndruar në protestat kundër abuzimeve të qeverisë lidhur me të drejtat e njeriut në të gjithë botën.

Foucault e shikonte seksualitetin si konstrukt shoqëror dhe kjo qasje pati ndikim të madhë në teorinë queer. Ai i rezistonte politikave identitare dhe refuzonte konceptin psikoanalitik të "zgjedhjes së individit".

Michel vdiq në Paris nga HIV/AIDS dhe u bë personi i parë publik në Francë që vdiq nga kjo sëmundje, duke ndihmuar kështu që të rikthehej vëmendja te epidemia e HIV/AIDS.