Aleanca LGBT prezanton dokumentin e Litigimit Strategjik për njohjen ligjore të personave LGBTI+ në Shqipëri

Aleanca LGBT prezanton dokumentin e Litigimit Strategjik për njohjen ligjore të personave LGBTI+ në Shqipëri

Situata juridike e personave LGBTI+ në Shqipëri mbetet e pa rregulluar jurdikisht, pavarësisht ekzistencës faktike të personave transgjinorë, çifteve të të njëjtit seks dhe familjeve LGBTI+ me fëmijë. Nisur nga ky fakt, kemi ndërmarrë iniciativën e hartimit të kësaj strategjie të litigimit strategjik.

PEKIN 25+: Fokusi te gratë shqiptare LBTI+

PEKIN 25+: Fokusi te gratë shqiptare LBTI+

Në të gjithë globin gratë afektohen në mënyrë jo-proporcionale në krahasim me burrat nga diskriminimi, strukturat e padrejta sociale dhe mungesa e burimeve. Kur flasim për të gjitha gratë, nuk mund të përjashtojmë nga fokusi i diskutimit lesbiket, biseksualet, transgjinoret, interseksualet apo individët me gjini jo-binare, që në pjesë të caktuara të jetës identifikohen si
gra.

Mendo Politikisht 2021

Mendo Politikisht është një nismë e ndërmarrë nga organizatat Aleanca LGBT dhe Pro-LGBT, që synon të inkurajojë komunitetin LGBTI të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të 25 Prillit 2021, duke i pajisur ata me informacion të detajuar mbi qëndrimet që partitë politike kanë mbi çështjet e këtij komuniteti.

Në raportimin e këtij viti zgjedhor, Mendo Politikisht është fokusuar jo vetëm te programet politike të partive dhe koalicioneve që garojnë më 25 Prill, por edhe te listat e kandidatëve të këtyre partive, të cilat me ndryshimet e rradhës së sistemit zgjedhor, janë bërë pjesë e garës elektorale, duke u dhënë mundësi qytetarëve që të votojnë specifikisht edhe për kandidatin apo kandidaten e tyre të parapëlqyer.

Mendo Politikisht është tashmë një program i konsoliduar i lëvizjes LGBTI në Shqipëri, nisur që në 2013, i cili paraqet problematikat e angazhimit politik të tyre, mos-përfaqësimin dhe mungesën e vëmendjes që klasa jonë politike ka ndaj këtij komuniteti.

Ndryshe nga monitorimet e mëparshme, thuajse asnjë prej partive nuk përmendin të drejtat e njeriut, sado përciptazi, ndërkohë që asnjë prej tyre nuk përfshin specifikisht çështjet LGBT dhe as çështje që prekin komunitete të tjera vulnerabël.

Fushata është shoqëruar paraprakisht dhe me fushatën e saj në rrjete sociale, të cilën mund ta ndiqni në llogarinë tonë në Facebook apo Instagram.

Në vijim, raporti i plotë i Mendo Politikisht, për zgjedhjet e datës 25 Prill 2021:
Mendo Politikisht 2021

Zvogëlimi i Dhunës ndaj Grave me Fokus në Komunitetin LBT në Shqipëri (Libër)

Titulli i këtij projekti është “Zvogëlimi i Dhunës ndaj Grave me
fokus në komunitetin LBT në Shqipëri”. Ky projekt është projekti
i parë në shkallë të gjerë që është ndërmarrë për këtë grup të
veçantë në Shqipëri. Përfshin Tiranën, kryeqytetin e Shqipërisë,
si edhe qytete dhe komuna të ndryshme jashtë kryeqytetit.
Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është zvogëlimi i dhunës
dhe diskriminimit nga ana e siguruesve të shërbimeve, siç janë
institucionet shëndetësore dhe arsimore, ndaj femrave LBT në
Shqipëri. Femrat LBT në Shqipëri do të kenë liri më të gjerë nga
dhuna dhe diskriminimi, respektim më i madh i të drejtave të
tyre, dhe qasje më e mirë për shërbime të cilësisë së lartë nga
institucione kaq të rëndësishme, si shërbimi shëndetësor dhe
arsimor atëherë kur përjetojnë dhunë. Ky raport bazohet mbi
analiza të të dhënave që u mblodhën si pjesë e projektit.

Kliko këtu për të shkarkuar librin në pdf.

Studim kërkimor për interseksualitetin

PNUD është një institucion shumëpalësh me rolin për t’i tërhequr vëmendjen qeverive dhe shoqërisë civile për t’u përqendruar në tre fusha (eliminimi i varfërisë, përshpejtimi i zhvillimit të qëndrueshëm dhe përmirësimi i qëndrueshmërisë). PNUD punon në terren në 170 vende dhe territore duke punuar me qeveritë dhe njerëzit që ato të gjejnë zgjidhje që i përshtaten për sfidat globale dhe kombëtare të zhvillimit për të ndihmuar në fuqizimin e jetëve dhe ndërtimin e kombeve të qëndrueshme. Progresi në barazinë për personat lesbike, gei, biseksualë, transgjinorë dhe interseksualë dhe përfshirja është një pjesë integrale e mandatit të PNUD për nxitjen e shtetit ligjor dhe të drejtave të njeriut në lidhje me synimin “të mos lëmë askënd pas”, brenda kornizës së Objektivave të Zhvillimit që Qëndrueshëm dhe Axhendës për Zhvillim të Qëndrueshëm 2030.

Broshura "SOS LGBTI"

Broshura "SOS LGBTI" është një broshurë informuese rreth platformës SOS LGBTI.

SOS-LGBTI është një platformë këshillimi, informimi dhe edukimi
online për personat LGBTI në Shqipëri dhe familjarët e tyre.
Platforma SOS-LGBTI ofron këshillim profesional mjekësor për
çështje të shëndetit seksual dhe riprodhues, këshillim psikologjik
dhe mbështetje për çështjet e coming out (dalja hapur), diskriminimit,
bullizmit apo shqetësime të tjera.

Sottocategorie

X