45 organizata bëjnë thirrje kundër gjuhës së urrejtjes ndaj komunitetit LGBTI+

45 organizata bëjnë thirrje kundër gjuhës së urrejtjes ndaj komunitetit LGBTI+

 

Mbi 45 organizata të shoqërisë civile, së bashku me Avokatin e Popullit dhe Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, i janë bashkuar thirrjes publike kundër gjuhës së urrejtjes drejtuar komuniteti LGBTI+ në Shqipëri.

'Zëri ynë kolektiv dërgon një mesazh të qartë: gjuha e urrejtjes duhet të ndalohet dhe dënohet, si dhe ne jemi të bashkuar në përpjekjet tona për të promovuar barazinë, respektin dhe të drejtat e njeriut për të gjithë.'

Aleanca LGBTI falenderon publikisht të gjithë organizatat mbështetëse dhe mbetet e vendosur për të çuar përpara kauzën për drejtësi dhe barazi për komunitetin LGBTI+ në Shqipëri.

 

Në vijim deklarata e plotë:

LGBTI+ në Shqipëri: Ende një rrugë e gjatë përpara

LGBTI+ në Shqipëri: Ende një rrugë e gjatë përpara

Cili është realiteti i personave LGBTI+ në Shqipëri?

Organizata rajonale ERA ka publikuar këtë vit rezultatet e një studimi rajonal mbi perceptimet e shoqërive të Ballkanit ndaj personave LGBTI+.

Në një krahasim me gjetjet e vitit 2015, shoqëria shqiptare ka shënuar një përmirësim të konsiderueshëm në qasjen ndaj personave LGBTI+ dhe problematikave të këtij komuniteti, por ende ka vend për më tepër njohje dhe pranim.

Tirana Pride 2024

Tirana Pride 2024

Sot, qëndroj para jush me një mesazh dashurie, pranimi dhe uniteti. Mendoj se kemi nevojë për të, kemi shumë nevojë...

Parada e Krenarisë 2023 - Hape Zemrën #përDashni

 
TIRANA PRIDE, 20 MAJ, ORA 17:00, REJA!
A guxoni të hapni zemrën dhe të ecni përpara? Ne, po!
 
Këtë muaj Maj, shënojmë fillimin e dekadës së dytë të luftës për njohje, të drejta dhe barazi për komunitetin LGBTI+ në Shqipëri. Parada e Krenarisë, e cila nisi nga një grupim i vogël aktivistësh, të cilët mes frikës dhe tymit të shashkave në sheshin ‘Nënë Tereza’, gjetën guximin për të bërë hapat e parë drejt një shoqërie më të drejtë dhe solidare, është kthyer sot në një moment shprese dhe frymëzimi për të gjithë shoqërinë.
 
Parada e Krenarisë këtë vit do të mbahet nën tymin e një fenomeni edhe më shqetësues sesa shashkat dhe urrejtja e disa individëve. Këtë vit marshojmë në një bulevard që po zbrazet nga të rinjtë dhe të rejat dhe nga komuniteti LGBTI+, në një qytet ku institucionet kryesore ende heshtin dhe mohojnë njohjen e të drejtave të komuniteteve më në nevojë.

Call for Consultancy: Final external evaluation

Aleanca LGBT is currently recruiting an experienced evaluation expert with proven experience in assessing human rights projects, including projects supporting and promoting LGBTI+ rights and/or women's rights.

The consultant will evaluate the implementation of the project “Advancing social inclusion of LBT women through increased access to community based and integrated social services and by promoting models of inclusive practices”, which specifically aimed at supporting the extension of affirmative social care services for LBT women and non-binary people and their social inclusion through the promotion and implementation of models of joint case management, social enterprises, and housing.

10 Vite Tirana Pride

Komiteti i Kombeve të Bashkuara për Eleminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) pranon kërkesat e grave LBTI në Shqipëri

Nga: Dea Nini. Në muajin Tetor 2023, shteti Shqiptar ju nënshtrua procesit të rishikimit të 5-të nga Komiteti për Eleminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave sa i përket implementimit të Konventës për Eleminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave. Shqipëria e ka ratifikuar Konventën në fjalë në Maj të vitit 1994 dhe protokollin e saj opsional në Qershor 2003, duke u angazhuar drejt mbrojtjes së të drejtave të të gjitha grave nga çdo formë diskriminimi.

Në kuadër të procesit të rishikimit të shtetit shqiptar nga Komiteti CEDAW, Aleanca LGBTI dorëzoi pranë komitetit një raport paralel ku trajtohen me detaje aspekte të implementimit të konvetës në fusha si aksesi në shërbime, edukim, sistemin shëndetësor dhe njohjen ligjore për gratë lesbike, biseksuale, transgjinore dhe interseks në Shqipëri, ku u propozua një seri rekomandimesh dhe kërkesash konkrete në këto drejtime.

Implementimi i Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm në kontekstin shqiptar/Perspektivë LGBTI+

X